FORGOT YOUR DETAILS?

שאלות ותשובות

 תהליך הקבלה למרכזי אשכולות מחולק לשלושה שלבים:

1. מילוי טופס הרשמה ושליחתו למשרדי אשכולות.
2. ראיונות מרוכזים בחופשת חנוכה בירושלים.
3. מחנה מועמדות במרכזים.

 
להלן מספר שאלות ותשובות אשר יסייעו בהבנת תהליך הרישום והקבלה לשירות לאומי במרכזים:

 

 

תהליך ההרשמה:

תשובה

אצל המסבירות/ בבית הספר/ להוריד מאתר זה, את הטופס יש לשלוח באמצעות האתר בלבד.

תשובה

יש למלא את הטופס באתר והוא ישלח אוטומטית למשרדי אשכולות.

תשובה

למרכזים המופיעים בטופס ההרשמה לראיון בלבד. שימי לב – ניתן לבחור 4 מרכזים בלבד.

תשובה

לא. ההרשמה נעשית דרך אתר אשכולות בלבד.

תשובה

כן. זאת בתנאי שהטופס הגיע לאשכולות עד למועד סגירת ההרשמה.

תשובה

עד שבוע לפני חנוכה תקבלי זימון בדואר.

ראיונות:

תשובה

לא. אנו עורכים יום ראיונות מרוכז, בו יגיעו כל צוותי המרכזים למקום אחד, מה שיאפשר לך להתראיין לכל אחד מהמרכזים אליהן תזומני באותו יום.

 

תשובה

לא. במקרים חריגים בלבד ביום הראיונות, באישור מיוחד משולחן הקבלה, ניתן יהיה לבצע שינוי במרכזים בהם הינך מבקשת להתראיין.

תשובה

כן. באמצעות האתר/ לכתובת דוא"ל: eshkolot@eshkolot.org

תשובה

עד לשבועיים אחרי הראיון תקבלי תשובה חיובית או שלילית.

מחנה מועמדות:

תשובה

בת שקיבלה תשובה חיובית לגבי מרכז מסוים לאחר שלב הראיונות, תוזמן למחנה מועמדות במרכז שלאחריו יוחלט האם היא התקבלה לשירות לאומי באותו מרכז.

 

תשובה

מחנה המועמדות נמשך בין יום אחד לשלושה ימים. כל מרכז מחליט כמה זמן נמשך מחנה המועמדות אצלה.

שאלות כלליות חשובות:

תשובה

היא יכולה להתקבל רק למרכזים ליהדות. למרכזי הסיור מתקבלות רק בנות המתחייבות לשנתיים שירות.

 

תשובה

לא. כדאי להחליט מראש מה את באמת רוצה- להיות מדריכת טיולים או להיות מדריכה במרכזים ליהדות. במידה ואת מאוד מתלבטת את יכולה לשלב בבחירה משני הסוגים.

תשובה

יש לעיין היטב בדף המרכז באתר בו מופיעים פרטים על כל מרכז ומרכז. שימי לב למיקום המרכז ולאוכלוסית היעד אליו פונה המרכז.

תשובה

לא ניתן לשנות את המועדים שנקבעו.

במידה ויש לך שאלות נוספות פני למקשרת בבית ספרך או כתבי לנו לדוא"ל: eshkolot@eshkolot.org

בהצלחה !

TOP });