FORGOT YOUR DETAILS?

רענוני ע"ר וביטחון ובטיחות

 אשכולות מקיים ריענוני ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה לצורך חידוש כרטיס תו התקן

בין השעות 9:00-19:00

ריענון ביטחון ובטיחות מתקיים בין השעות 9:00-14:00

ריענון עזרה ראשונה מתקיים בין השעות 14:15-19:00

(שניהם מתקיימים ביום אחד בזה אחר זה)

ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס הרשמה אותו יש למלא

 

הריענונים הקרובים המתקיימים באשכולות:

 

תאריך: 1/10/2107 - שימו לב - ההרשמה מלאה, ניתן להירשם לרשימת המתנה.
מיקום: המדרשה לידע המקדש, יפו 234,
בין תחנה מרכזית לסנטר 1, ע"י קפה נאמן.
שעות: ביטחון ובטיחות - 9:00-14:00
ע"ר - 14:15-19:00

 

ניתן להירשם רק לחלק מהריענון:

עלות הרשמה לריענון בטחון ובטיחות בלבד - 75 ש"ח
עלות הרשמה לריענון עזרה ראשונה בלבד - 120 ש"ח

לידיעתכם,

ציוני מבחני הבו"ב וכרטיסי המע"ר מגיעים למשרד אשכולות כשבוע לאחר הריענון ונשלחים באופן מיידי בדואר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 02-6510999

או במייל eshkolot@eshkolot.org

לתשומת לבכם!

1. אשכולות שומר לעצמו את הזכות לבטל את קיום אחד מתאריכי הרענונים המופיעים מעלה, מבעוד מועד, במידה וההרשמה לא תהיה מספקת.

2. ביטולים - מדריך אשר יבטל את השתתפותו ברענונים, על ידי שליחת טופס בקשה לביטול השתתפות, מבעוד מועד- עד שבוע לפני תאריך הרענון, יוחזר כספו בניכוי 25 ש"ח דמי טיפול. על המבטל לוודא שטופס הביטול התקבל באשכולות. ההחזר יתבצע עד כחודשיים מיום קבלת בקשת הביטול.
מדריך אשר  לא יופיע ברענון - כספו לא יושב.

למילוי טופס בקשה לביטול השתתפות לחץ כאן

למילוי טופס הרשמה לריענון לחץ כאן

TOP });