FORGOT YOUR DETAILS?

דבר המנכ''ל

שלום לכן ולכם-

זכות גדולה היא עבורי להוביל את ארגון "אשכולות" המאגד 30 מרכזים הפרוסים בכל רחבי הארץ מגולן ועד אילת.

"אם אין קרקע אין צמח, ואם אין בספרות מסורת ושלשלת הקבלה-  אין גידול והתפתחות ואין התחדשות. כי לא רק חוצפה וכפיות טובה מאין כמוהן,  אלא גם בוּרות גדולה היא לחשוב שכל מה שנוצר בספרות על-ידי האומה כולה ואדירי רוחה במשך אלפי שנה אין לו שום ערך בימינו"  (חיים נחמן ביאליק, הספר העברי)

לעם היהודי סיפור ארוך ומתמשך של אלפי שנים, ועדיין מרגיש לנו שסיפור עמנו מתחדש ומתחיל כל יום מחדש.

עמנו "עם נצח" שידע דברים טובים והגיע להישגים והצלחות חשובות, ואולם ידענו גם לא מעט מאורעות, רדיפות וקשיים לא פשוטים לאורך כל שנות קיומנו בארץ ובגולה. מה שאפיין אותנו לאורך השנים וחיזק את חוסננו מושתת על שני מרכיבים: המשך קיום המסורת, המנהגים ואורך החיים היהודי על בסיס התורה שניתנה לנו במעמד הר סיני, ולצד זאת המשך האמונה והדבקות במטרה להתיישב בציון, בארץ ישראל.

אנו ב"אשכולות" ממשיכים לספר את הסיפור.

אשכולות מאגדת מרכזי סיור ולימוד, ומרכזי לימוד לתודעה יהודית- ישראלית לרבות מרכזים להנצחה ולימוד השואה. המרכזים פועלים כבית יוצר הפועל לחיזוק מורשת וערכים, אהבת הארץ והחיבור למדינה.

באמצעות רכזי הדרכה מובילים ומדריכים מוכשרים אנו לוקחים חלק במפעל חינוכי חשוב השותף בהכשרת הקרקע ממנה ממשיכים לצמוח דורות חדשים ומופלאים של עמנו. אנו פועלים באמצעות חיבור ייחודי ובלתי אמצעי לעם ולארץ: בטיולים חווייתיים, בפעילויות ומפגשים, בקירוב לבבות ובכלים נוספים, חדשניים ואטרקטיביים למשפחות, לצעירות ולצעירים, למפקדי וחיילי צה"ל ועוד ועוד.

נפגש בשביליה היפים של הארץ ובפעילויות החינוכיות!

אדיר וישניה

מנכ"ל אשכולות

TOP });