FORGOT YOUR DETAILS?

טופס הרשמה לשירות לאומי

הרשמה לשירות לאומי במרכזי הסיור ותודעה ישראלית -
שימו לב - את הטופס יש למלא פעם אחת בלבד.

אני מעוניינת לשרת באחד ממרכזי הסיור\תודעה ישראלית ע"פ הסדר הבא (סמני 4 מדרשות בלבד לפי סדר עדיפויות מ-1-4, הספרה 1 היא העדיפות הראשונה):

חשוב: בטופס הנך מתבקשת לרשום ארבע עדיפויות וזאת כיון שישנם נתונים ראשוניים, שיתכן כי אינם מתאימים למרכז זה או אחר (וזה יכול להיות גם מקום מגורים מרוחק וכדו'). בכל מקרה אנו נשבצך לריאיונות, למקסימום שלושה מרכזי סיור\תודעה

TOP });