FORGOT YOUR DETAILS?

חזון אשכולות

חזון אשכולות פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית (ע"ר)

א.1 כללי

"אשכולות" הוקם בשנת 1983 במטרה להוות קורת גג משותפת למרכזי הסיור ותודעה ישראלית ("המדרשות המטיילות") בתחום הכשרות צוותי ההדרכה וההשתלמויות, בתחום הליווי והפיקוח הפדגוגי, ובתחום יחסי הציבור, גיוס הכספים, הרכש והשיווק.

א.2  החזון

"אשכולות" רואה בפעילות המרכזים מעין "בית יוצר" לעיצוב תודעתם היהודית- ציונית- ישראלית של תלמידי ישראל, על רקע כל רובדי הנוף הארצישראליים, ובזיקה למקורות ישראל. דרכו החינוכית של "אשכולות" מושתתת על שלושה יסודות: עולם "בית המדרש"-  תורה  \\ חיי שדה-  סביבה \\ המרחב הקהילתי- חברה.בכל אחד מן השלושה טמונה מערכת ערכים ורעיונות, ומיזוגם במסגרת חוץ בית- ספרית, מובילה בהכרח לחוויה סביבתית לימודית, לחדוות יצירה, ולאהבת הארץ של תלמידינו.

א.3  מימוש החזון

לאור כל זאת, מייצג '" אשכולות"' את החזון המשותף ל-33 מרכזים הפרושים בכל רחבי הארץ – מן הגולן ועד אילת- ומהוות זרוע ביצועית למימושו. כל מרכז מהווה עמותה עצמאית. חלקם מתמחים בהעברת סמינריונים עיוניים בתחומי היהדות וחלקם מתמחים בחינוך סביבתי והדרכת טיולים.

- השיטה העיקרית הנקוטה בידי מרכזי הסיור הינה הפעילות החוץ בית ספרית הפונה אל כלל תלמידי מערכת החינוך.

- השיטה העיקרית הנקוטה בידי המרכזים ליהדות הינה קיום ימי עיון, סמינריונים עיוניים, שבתות אירוח, וכדומה.

אלה גם אלה מספקות מענה למגוון גדול של אוכלוסיה. החל בגני הילדים, דרך בתי הספר וכלה בחיילים, קייטנות, תנועות נוער, סטודנטים מחו"ל ומבוגרים.

לכל מרכז מאפיינים יחודיים הנגזרים מן המרחב הגיאוגרפי בו הוא שוכן ומן המגזר אותו הוא משרת. יש המתמחים במורשת הציונות, ויש המתמחים במסעות נודדים, יש הפונים אל גילאי היסודי במסגרת חד יומית, ויש הפונים אל התיכונים במסגרת טיולים שנתיים רב יומיים. יש המתמחים בהוראת השואה, בקהילה וחברה, באחדות ישראל, ביהדות וסביבה, בהפקת אירועי בר/בת מצווה פרטניים או קבוצתיים, ועוד כהנה וכהנה. לרשותם של 12 מרכזים עומדות אכסניות. אלה מהוות מרחב מוצלח ואיכותי לפעילות חינוכית, חווייתית וערכית. סך כל "ימי התלמיד" של כלל המרכזים של "אשכולות", עולה על מליון ו חצי בשנה!

א.4 כח אדם

בראש " אשכולות" עומד מנכ"ל, ולצדו אנשי מטה שתפקידם נוגע בתחום התכנים, ההכשרות, וליווי צוותי המרכזים במהלך השנה.

צוותי המרכזים ליהדות וללימודי ארץ ישראל כוללים אנשי מקצוע בתחום ההדרכה, הניהול, השיווק והלוגיסטיקה.

בנות השירות הלאומי מהוות את ליבת צוות ההדרכה ב-2 סוגי המרכזים. בחלקם מועסקים גם מדריכים בוגרים דרך קבע. לשם כך, צוות המטה ב" אשכולות" עוסק גם בהליכי הגיוס והמיון של המועמדים והמועמדות להדרכת טיולים ולהדרכה במרכזים ליהדות במסגרת השירות הלאומי, וכן בהכשרתן ובטיפוח רמתן המקצועית במהלך שירותן. במסגרת " אשכולות" קיימת גם הכשרה של מדריכי טיולים עצמאיים העשויים להשתלב במרכזים השונים ולהוות חלק מצוותיהן.

א.5 הכשרה  

א. 5. 1  מסלולי ההכשרה למדריכי טיולים ב"אשכולות"

"אשכולות" הינו אחד הזכיינים של משרד החינוך, להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך. מידי שנה מסיימים את הכשרת מדריכי טיולים: כ- 250 בנות שירות לאומי ועצמאיים. תהליך ההכשרה ואיכותו, וכן שלב העבודה של בוגרות ההכשרות במרכזים השונים לאחר שסיימו את הכשרתן למשימה, מפוקח ומלווה על ידי המפקח על המדרשות באגף לתרבות תורנית של משרד החינוך. אופן הכשרת המדריך במסלול המתקיים על ידי "אשכולות", מושתת על האמונה כי הטיול הוא כלי חינוכי שיתרונו על פני הלמידה הבית ספרית הוא בחדווה ובחוויה העמוקה הגלומה בו. לפיכך, מהווה הטיול נתיב טבעי למפגש בין התלמיד לבין תחומי חיים רבים, החורגים מן התחום הסביבתי ונוגעים בכל הוויית חייו. בהתאם, במסגרת החינוך הממלכתי- דתי, הטיול מהווה הזדמנות למפגש עם רובדי הבריאה השונים, בתוך ההקשר הרוחני שלהם, וממילא גם לבירור סוגיות אמוניות. לא נפקד מקומה של סוגית "תורה ומדע" בחינוך התורני- סביבתי, עבור התלמיד המבקש ליישב את חוקי הטבע הקיימים בעולם מקדמת- דנא, עם מסכת החיים היהודית. לצורך הקניית כלים המאפשרים טיפול בסוגיות אלה, מוקדשות שעות נוספות במסגרת ההכשרה של "אשכולות" לבירור סוגיות מתחום הספרות התלמודית, מחשבת ישראל ועולם ההלכה.

ב"אשכולות" קיימים מסלולים להכשרת מדריכי טיולים מאז ראשית קיומו.

ייחודה של ההכשרה בהקניית תכנים יהודיים- תורניים כערך מוסף על גבי תשתית מקצועית מוצקה של תחומי השדה וידיעת הארץ. מאז שהציב משרד החינוך דרישות אחידות לקורסי הכשרה במסגרת "תו התקן למדריכי טיולים במערכת החינוך", מותאמים התכנים וההיקפים לדרישות אלו.
 

ניתן להגדיר חמישה יסודות העומדים בבסיס ההכשרה:

ראשית, הקניית כלי מחקר וידע בסיסיים בתחומי מדעי הטבע (גיאולוגיה, גיאוגרפיה, בוטניקה וזואולוגיה). שנית,  ידע כערך מוסף מהותי בתחומי מדעי היהדות, הרוח והחברה (היסטוריה וארכיאולוגיה, תנ"ך ומקורות ישראל, תולדות הציונות ומדינת ישראל וכן סוגיות שונות הקשורות במלחמות ישראל ובאקטואליה).  
שלישית, כלים מקצועיים בתחומי המתודיקה והפדגוגיה של הטיול, המכשירים להבנת צרכי הקבוצה ויחסי מדריך- קבוצה, ולשימוש באמצעים ליציקת תוכן ערכי תוך הכרת הפוטנציאל החינוכי הטמון  בטיול. רביעית, יכולת ארגונית- ניהולית של מתווים שונים של טיול מתוך מודעות חדה לצרכי הבטיחות בכל מתווה טיול.
חמישית, מיזוג אישי עם חיי השדה ומיומנויות השדה על מרכיביהם השונים.

מכל אלה יוכל בוגר ההכשרה ב-"אשכולות" לייצר מפגש חוויתי, מהנה ומגרה בין התלמיד לשטח, לנוף ולמורשת היהודית והישראלית. מלבד מסלולי ההכשרה הבסיסית, "אשכולות" מציע לכלל מדריכי הטיולים בישראל מערכת ענפה של השתלמויות למטרת השבחת ההדרכה, והן מוכרות כרענון לחידוש "תו תקן".

 

א. 5. 2 מסלול ההכשרה למדריכות במרכזים ליהדות
תחילתה של הכשרת המדריכות במרכזים ליהדות הינה בחופשת הקיץ, טרם כניסתן לתפקיד במסגרת השירות הלאומי, והמשכה במהלך השנה, תוך כדי תנועה. מטרת ההכשרה הינה להכין את המדריכות לרמה מקצועית ופדגוגית גבוהה, וכן להעשיר ולהרחיב את עולמן הרוחני תוך בירור, עיון ולימוד מעמיקים בסוגיות יסוד כשליחות, כלל ישראל, לימוד תורה, ומשמעות החינוך בדורנו.

מספר יסודות עומדים בבסיס ההכשרה:

- הקניית ידע ומיומנויות למידה בתחומי היהדות.

- מתן כלים לבניית יחידות עיון מגוונות, מסודרות, היוצרות עניין ומעבירות מסרים.

- פיתוח כישורים דידקטיים להבטחת ההצלחה בעבודה עם קבוצות ילדים ובני נוער. דגש מיוחד ניתן לכישורי המשחק, הדרמה, והסיפור בליווי אנשי מקצוע מובילים בתחום התיאטרון והבמאות.

- פיתוח היכולת לעבודה בצוות.

את ההכשרה מלווים מרצים, אנשי מקצוע בתחומים שונים ומגוונים, ורבנים מן הציונות הדתית.בנוסף מלווה צוות מסור, שתכליתו עיצוב והעשרת עולמה הרוחני של המדריכה כמסד ליכולתה להקנות לסביבתה עולם תוכן ראוי לשמו. הצוות מורכב מרכזת ההכשרה, וכן ממדריכות המלוות את הבנות בתחום המקצועי, האישי והדתי. אל הצוות נילווה גם מדריך תורני להעלאת עולמן של החניכות לקומה רוחנית גבוהה יותר ולפיתוח היקפי ידע נרחבים בתחומי היהדות. הצוות עומד לרשות הבנות גם במהלך עבודתן במרכזים, אף לאחר ההכשרה המרוכזת.

TOP });