FORGOT YOUR DETAILS?

הרשמה להשתלמויות לרענון תו תקן  

 

על פי הגדרות "תו התקן למדריך טיולים במערכת החינוך", מדריך טיולים צריך להשתתף בימי השתלמות על מנת לחדש כל שנתיים את תוקף תעודת המדריך, כאשר עליו לקיים יום השתלמות אחד בכל שנה ובסך הכל 2 ימי השתלמות. במידה ומדריך מחדש את תעודת תו התקן שלו באיחור עליו להגיש 1 יום השתלמות עבור כל שנה נוספת. אשכולות, בסיוע המרכזים הפרוסים ברחבי הארץ, מקיים ימי השתלמות בפריסה שנתית ממנה יוכל כל מדריך, ותיק כצעיר, לבחור את ההשתלמות המתאימה לו בזמן המתאים לו.

לתשומת ליבכם, רק השתלמויות שאושרו מראש בתכנית עבודה שנתית של הגוף המבצע, ואשר פורסמו באתר אשכולות- פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית, תוכרנה כרענון לתו תקן. לא יוכרו ימי רענון למפרע אם לא היו מוכרים על ידי הפורום מראש ואושרו כנדרש.

טרם ההרשמה להשתלמות רענון, יש לוודא כי היא מתקיימת באחד מאיזורי ההסמכה הקיימים בתעודת המדריך של המשתלם. השתתפות בקורסים בסיסיים או בהכשרות איזוריות כלשהן, גם אם הגוף המבצע אותן משתייך לאשכולות, לא יוכרו כהשתלמויות רענון, על פי הוראת משרד החינוך- מינהלת הטיולים.

ההרשמה והתשלום מתבצעים במשרדי המרכז המארגן.

ימי השתלמויות המוכרות לריענון "תו תקן" למדריכי טיולים במשרד החינוך:

 
 

המדרשה המבצעתתאריךנושא ההשתלמותמדריךהכרה לאזורטלפון ליצירת קשרקישור/מייל
מדרשת חברון11.1מלחמת העצמאות בחבל לכיש וניצנים.ישורון פישרמישור החוףרביד - 052-6070043madrichim@mhebron.org | midrasha@mhebron.org
בית ספר שדה שער הגיא11.1 משואה לתקומה- מאנדרטת מגילת האש לשמורת מסרקאביעד דמביץהרי יהודה ושפלה משרד: 02-5331665bisash@ramotshapira.org.il
בית ספר שדה כפר עציון15.1בעקבות קרבות מלחמת ששת הימים בירושליםנדב פרנקלירושליםמשרד: 02-9935133bsade@kfar-etzion.co.il
מדרשת הגולן17.1בתי כנסת בגליל התחתון המזרחי חדשות וישנות-פינות לא מוכרותערן מאירגליל תחתוןרתם שמאי
050-9920298
rotem_s@mhg.org.il
ביחד17-18/1אסטרונומיהשלמה בוסקילה, אורי בן דודארציאלון שריג-0506769971
משרד-086598330
mb086598333@gmail.com
מרכז סיור ולימוד גליל18 בJanuary 2018יהודי עכו והגליל המערבימעין ארדגליל עליוןראובן בן פורת
04-9918867. 052-6969185
Misrad2.mgm@gmail.com
בשבילנו25.1במשגבי ארץ הגליל- רכס יודפת ואתריואיתן עומרגליל תחתוןמשרד 046662333הרשמה מקוונת באתר המדרשה, http://www.4us.co.il/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=160
בית ספר שדה כפר עציון25.1מוסר לחימה וטוהר הנשק ב70 שנות מדינת ישראל 1948-2018בנימין טרופר ומרצים נוספיםארציבית ספר שדה כפר עציון
02-9935133
bsade@kfar-etzion.co.il
בית ספר שדה כפר עציון28.1קרבות הבלימה מול הלגיון הירדני במלחמת העצמאות בירושליםבנימין טרופרירושליםבית ספר שדה כפר עציון
02-9935133
bsade@kfar-etzion.co.il
אורות הגליל31.1הכרה וליקוט צמחי מרפא בגלילרוני ברקליגליל עליון וגליל תחתוןאורות הגליל
04-6931170
orot6931170@gmail.com
מדרשת הגולן1 בFebruary 2018סוריה ולבנון פסיפסים בלתי אפשריים- יצירת המזרח התיכון בתחילת המאה ה20שי שצ'ופקגליל תחתוןרינה - 052-6515062hadracha@mhg.org.il
בשבילנו4.2חיפה שלא הכרתם- הסיפור היהודיחגי שטרןכרמלמשרד 046662333הרשמה מקוונת באתר המדרשה, http://www.4us.co.il/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=160
מדרשת הגולן5 בFebruary 2018מורשת קרב בדגש על 70 שנה למדינהערן מאירגולןרתם שמאי
rotem_s@mhg.org.il
סוסיא8.2אסטרונומיהשלמה בוסקילהארצישיראל 0524825683lea@susya.org.il
מרכז סיור ולימוד גליל11 בFebruary 2018סיפורה היהודי של חיפהחגי שטרןכרמלראובן בן פורת
04-9918867. 052-6969185
Misrad2.mgm@gmail.com
בית ספר שדה כפר עציון11 בFebruary 2018נלמד על המבצע האחרון במלחמת העצמאות שהתרחש בגזרת הרי יהודה- מבצע אל ההרנדב פרנקלשפלה והרבית ספר שדה כפר עציון
02-9935133
bsade@kfar-etzion.co.il
אורות הגליל14 בFebruary 2018בעקבות משמרות הכהונה בגלילסיגלית חכמיגליל תחתון04-6931170
orot6931170@gmail.com
מדרשת חברון20 בFebruary 2018תאטרון בהדרכהמוריה חסיןארצירביד 0526070043
מדרשת חברון 029605215
madrichim@mhebron.org
midrasha@mhebron.org
בית ספר שדה שער הגיא25 בFebruary 2018אל מוצא העיר- סיפורה של המושבה מוצא שנשכחה מלבאביעד דמביץשפלה והר25331665bisash@ramotshapira.org.il
בשבילנו25 בFebruary 2018חדרה ונתיבותיה- מהמושבה אל הקיבוץיוחאי חלפון שרון ומישור החוףמשרד 046662333הרשמה מקוונת באתר המדרשה, http://www.4us.co.il/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=160
בית ספר שדה כפר עציון8 בMarch 2018שבילים חדשים בגוש עציוןגדי חיימובשפלה והרבית ספר שדה כפר עציון
02-9935133
bsade@kfar-etzion.co.il
בית ספר שדה שער הגיא15 בMarch 2018קרבות לטרון ודרך בורמהאביעד דמביץשפלה והרבית ספר שדה שער הגיא
02-5331665
bisash@ramotshapira.org.il
בית מוריה21 בMarch 2018הפרחים נמצאים בתקופה זו בכל מקום והם מספרים לנו סיפור מרתק של פרסומת וגמול.
נצא לסיור פריחה מרתק וקבלת ארגז כלים להדרכת בוטניקה ופריחה בכל מקום בו נהיה.
אביחי ברגארצי מרכז סיור ולימוד בית מוריה – 052-6892223‏midrasha@bmoriah.org.il‏
מרכז סיור ולימוד גליל22 בMarch 2018שביל הגליל התחתון ביער בית קשתמתניה מיהגליל תחתוןראובן בן פורת
04-9918867.
052-6969185
Misrad2.mgm@gmail.com
מדרשת חברון22 בMarch 2018היכרות מעמיקה עם חברון ומערת המכפלה. חידושים במחקר הארכיאולוגי וההיסטורי. מתן כלים מעשיים להדרכה בחברון.יורם אלמכיאסהרי יהודה ושפלהנעמה
526070043
מדרשת חברון 029961710
madrichim@mhebron.org
midrasha@mhebron.org
בשבילנו25 בMarch 2018כנס חדרה ה2- "על אם הדרך- עבר הווה עתיד"מבחר מרציםשרון ומישור החוףמשרד 046662333הרשמה מקוונת באתר המדרשה, http://www.4us.co.il/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=160
בית ספר שדה שער הגיא25 בMarch 2018"הכמיהה לציון"- מאבקים במרוצת הדורות לאחיזה והתיישבות בפרוזדור ירושליםאביעד דמביץשפלה והרבית ספר שדה שער הגיא
25331665
bisash@ramotshapira.org.il
ביחד25 בMarch 2018צמחיית הנגבמיכה ארזנגבאלון שריג-0506769971
משרד-086598330
mb086598333@gmail.com
מדרשת חברון8.4הכרות עומק עם הר חברוןעזרי רקנטיהרי יהודה ושפלהנעמה
526070043
מדרשת חברון 029961710
madrichim@mhebron.org
בית מוריה8.4תש"חאביחי ברגארצימרכז סיור ולימוד בית מוריה – 052-6892223midrasha@bmoriah.org.il‏
בשבילנו8.4הכרמל וחופו בימי המנדט ומלחמת הקוממיותאיתן עומרכרמל וחופומשרד 046662333הרשמה מקוונת באתר המדרשה, http://www.4us.co.il/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=160

TOP });