FORGOT YOUR DETAILS?

המדרשה לידע המקדש   


 
 
המדרשה לידע המקדש המדרשה לידע המקדש פועלת מזה כעשרים שנה בהפצת ידע המקדש וירושלים.
המדרשה מתמחה בכל הקשור לתוכניות בעיניני ירושלים ובית המקדש.
המדרשה מפעילה ימי עיון הרצאות , הצגות, סדנאות, הפעלות וכו'
במסגרת פעילויותיה המגוונות, פועלת המדרשה לכל שכבות האוכלוסיה מגני ילדים ועד בתי אבות

טלפון

02-9666177

כתובת

יפו 234 ירושלים

יצירת קשר

המדרשה לידע המקדש

TOP });