FORGOT YOUR DETAILS?

בית-ספר שדה כפר-עציון 


 
טלפון: 02-9935133
כתובת: קיבוץ כפר עציון, מיקוד 90912
תחומי עיסוק: הדרכת טיולים
אפשרות אירוח: כן
אתר אינטרנט: אתר המדרשה
 
בית-ספר שדה כפר-עציון, נוסד סמוך לחידוש היישוב היהודי בגוש-עציון, מיד לאחר מלחמת ששת-הימים. בית-הספר הוקם על ידי קבוצת כפר-עציון ביוזמתו של יהושע כהן ז"ל, שניסח אתמטרותיו: 
א.לפרוע חוב לאומי וחברי לנופלים במערכות גוש-עציון.
ב.חינוך על ברכי מופת המעש החלוצי – התיישבותי ופרשיות הגבורה האישית.
ג.יצירת מגע אישי – חווייתי – לימודי עם הר-חברון – ערש האומה העברית.
ד.השתלבות אורגאנית בפיתוח גוש-עציון מן ההיבטים החינוכיים והמשקיים.מרחב הטיולים
בית ספר שדה ממוקם במרכז הרי-יהודה, על גב ההר – קו פרשת-המים הארצית, כ- 20 ק"מ דרומה לירושלים. מרחב הסיורים משתרע על פני כל ארץ יהודה; הר, שפלה ומדבר, כולל העיר ירושלים וסביבותיה. מסלולי הסיורים פרושים מירושלים ונחל פרת (ואדי קלט) בצפון עד בקעת ערד בדרום, ומשפלת יהודה במערב עד בקעת ים-המלח במזרח.

רציונאל חינוכי
נאמנים למגמות בית הספר, כוללים הסיורים: הכרות גיאוגראפית, היסטורית, בוטאנית וזואולוגית עם ארץ יהודה, תוך הדגשת פועלו של האדם בכלל ועם-ישראל בפרט.
במסלולי הסיור משובצים אתרים היסטוריים, אתרי נוף ונטע, מפגש עם תושבים ומתיישבים, תוך כוונה לעמוד מקרוב על אורחות חייהם ותרבותם המסורתית והמתחדשת.
בדרך זו לומד המסייר להכיר את האזור על כל מרכיביו, בשילוב עיון במקורותינו הקדומים, אותם ניתן להמחיש היטב מהלך הסיורים באזור.
בחלק מהמסלולים משולבות עבודות עצמיות, המגבירות את התעניינות המטיילים ומביאות אותם להיות שותפים פעילים ללימוד, תוך הנאה שבגילוי עצמי וחשיפה אישית.
הדרכות יומיות לנוער ולמבוגרים, לחיילים ולמורים, לעולים ולתיירים, לסטודנטים ולמשתלמים, בכל מרחב יהודה.
טיולים שנתיים לתלמידי בתי-ספר, בהיקף של יומיים עד ארבעה ימים.
מחנות נודדים במדבר-יהודה.
"יום גוש-עציון" – מבצע מיוחד לבתי-ספר ולקבוצות מיוחדות.
מחנות נופש למבוגרים, בעיקר בעונת הקיץ.
אירוח קבוצות לשבתות, ולתוכניות מיוחדות ב"סופי שבוע".
•סמינרים נושאיים המשלבים סיורים לימודיים, הרצאות ושיעורים, במגוון נושאים היסטוריים, יהודיים, מדעיים – ארכיאולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה.
קורסים בכל נושאי ידיעת הארץ כגון: לטייל עם התנ"ך, חוג צפרות חוגים למיטיבי לכת, חדשות בעתיקות (חוג ארכיאולוגיה), חוג אלונים (בוטניקה), חוג בנושאי הערבים והסכסוך הישראלי פלסטנאי ועוד ועוד

טלפון

02-9935133

כתובת

קיבוץ כפר עציון, מיקוד 90912

יצירת קשר

בית-ספר שדה כפר-עציון

TOP });